Dato for Juryering av NYE FAGMEDLEMMER er 6.april 2017

Publisert: 22. mars 2017|Se nyhetsarkiv

Ta kontakt på firmapost@norskebrukskunstnere.no, eller tlf.91540493,(Tove Sand) for å få tilsendt søknadspapirer og svar på evnt. spørsmål. VELKOMMEN til å søke medlemskap hos NORSKE BRUKSKUNSTNERE !

© Copyright 2017 Norske brukskunstnere. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS