Lisbeth Bjørndal

Lisbeth Bjørndal
Søm / Strikk

Adresse: Blåstjerneveien 22, 1475 Finstadjordet
Tlf: 930 54 112 / 67 90 49 77

© Copyright 2017 Norske brukskunstnere. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS