Våre medlemmer

Som brukskunstnere er det vårt ideal å skape bruksgjenstander som både er funksjonelle og vakre.

Vårt formål er å høyne og spre kunnskap om den bruksmessige og estetiske kvalitet av norske håndverks- og industriprodukter og høyne brukskunstyrkets faglige standard og anseelse.

Organisasjonen er landsomfattende og politisk nøytral.

Organisasjonen ledes av et styre på 5 medlemmer.