Bli medlem

Ønsker du å støtte organisasjonen Norske Brukskunstnere gjennom å være Interessemedlem?

Disse er medlemmer på grunnlag av yrkesmessig virksomhet innen områdene kunst- og kulturhistorie, kunstnerutdanning og lærervirksomhet, museums- og opplysningsvirksomhet eller annen interesse for foreningens formål og virksomhet.

FAGMEDLEM må enten ha bestått eksamen: Hovedfag/Diplom/Master fra Kunsthøyskolen i Oslo
eller Bergen, eller tilsvarende kunstfaglig utdanning.
FAGMEDLEM kan også bli antatt etter juryering av innsendte arbeider.
Produktene må være laget i løpet av de siste tre år, og ikke være skolearbeider.

Juryen består av høyt kvalifiserte representanter innenfor relaterte fagområder.
Styret i NB innstiller representanter til juryen for godkjenning på årsmøtet.
Medlemmer i NB kan foreslå representanter til juryen innenfor fristen for forslag til årsmøtet.

SOM FAGMEDLEM HAR DU MULIGHET TIL:

– FAGMEDLEM kan søke om å bli andelshaver og få selge dine arbeider i NB’s verkstedutsalg, BOD 21 i Kirkeristen bak Oslo Domkirke.
– Delta på jevnlige utstillinger og salgsutstillinger i regi av NB og eventuelle samarbeidspartnere.
– Delta på årlige markeder.
– Spesiell artikkel på nettsidene til NB som presenterer deg, teknikkene og arbeidene dine.
– Promotering og profilering i sosiale media.
– Medvirke til å profilere organisasjonen og vårt fellesskap.
– Rabatt på medlemsskap i organisasjonen «NORWEGIAN MADE»

For å bli andelshaver med rett til å selge sine produkter i Bod 21 må man være fagmedlem av NB, og være antatt av styret etter egen søknad. Det legges vekt på at søkeren kan ta butikkvakter og har et produktutvalg som er av interesse å formidle til publikum. Det kreves en engangsavgift på kr 2000,- og Bod 21 tar provisjon for salg av varer som går til å dekke driftsutgiftene til Bod 21. Ta kontakt for mer informasjon hvis du er interessert i å bli andelshaver.

 NORSKE BRUKSKUNSTNERE

Stortorvet 1 B, 0155 OSLO, Telf. 901 51 098

Som brukskunstnere er det vårt ideal å skape bruksgjenstander som er både funksjonelle og vakre. Vårt formål er å høyne og spre kunnskap om den bruksmessige og estetiske kvalitet av norske håndverks- og industriprodukter og å høyne brukskunstyrkets standard og anseelse. Organisasjonen er landsomfattende og politisk nøytral.

 

SKJEMA FOR JURYERING AV ARBEIDER – FAGMEDLEMSKAP

 Ved juryering vil produktene bli vurdert etter disse kriteriene:

Formgiving, materialbruk, håndverksmessig skikkelighet, nyskaping, og at den kunstneriske og bruksmessige kvaliteten er tydelig. Skjemaet fylles ut i 2 eksemplarer, 1 beholdes av søkeren og 1 sendes til NB sammen med de aktuelle produktene som ønskes juryert.

  • Det søkes med et representativt utvalg av dine produkter, 5 (fem) – 10 (ti) produkter fra ditt fagområde.
  • Produktene må være utført de siste 3 år, og ikke være skolearbeider.
  • Produktene merkes på samme måte som de er oppført på skjemaet.
  • Arbeidsprosessene til produktene må dokumenteres og beskrives.
  • Fagrelatert utdanning og praksis dokumenteres og beskrives.
  • Etter juryering vil søkere få tilsendt juryens vurdering og konklusjon.

Navn:

Født:

Adresse:

Epost:

Telf.:

Dato:

 

Beskrivelse av innsendte arbeider:

 1_____________________________________________________________________________

 

 2_____________________________________________________________________________

 

 3_____________________________________________________________________________

 

 4_____________________________________________________________________________

 

 5_____________________________________________________________________________

 

 6___________________________________________________________________________

 

 7_____________________________________________________________________________

 

 8_____________________________________________________________________________

 

 9_____________________________________________________________________________

 

10_____________________________________________________________________________