tekst plakat som inviterer til å søke medlemskap i NB våren 2023.

Bli medlem i vårt kreative fellesskap!

Det finnes flere typer medlemskap, både for deg som utøver et fag eller er interessert i støtte opp om norsk brukskunst! Som fagmedlem får du også anledning til å selge dine arbeider gjennom Bod 21 etter fastsatte kriterier og delta på markeder. 

FAGMEDLEM må enten ha bestått eksamen: Hovedfag/Diplom/Master fra Kunsthøyskolen i Oslo eller Bergen, eller tilsvarende kunstfaglig utdanning. Et fagmedlems kan også bli antatt etter juryering av innsendte arbeider.
Produktene må være laget i løpet av de siste tre år, og ikke være skolearbeider. Du finner søknadsskjema med informasjon om hva du må sende inn før 18.mars her.

Juryen består av høyt kvalifiserte representanter innenfor relaterte fagområder. Styret i NB innstiller representanter til juryen for godkjenning på årsmøtet.
Medlemmer i NB kan foreslå representanter til juryen innenfor fristen for forslag til årsmøtet.

SOM FAGMEDLEM HAR DU MULIGHET TIL:

  • FAGMEDLEM kan søke om å bli andelshaver i NB’s verkstedutsalg, BOD 21 i Kirkeristen.
  • Delta på jevnlige utstillinger og salgsutstillinger i regi av NB og eventuelle samarbeidspartnere.
  • Delta på årlige markeder.
  • Spesiell artikkel på nettsidene til NB som presenterer deg, teknikkene og arbeidene dine.
  • Promotering og profilering i sosiale media. Medvirke til å profilere organisasjonen og vårt fellesskap.
  • Rabatt på medlemsskap i organisasjonen «NORWEGIAN MADE»

For å bli andelshaver med rett til å selge sine produkter i Bod 21 må man være fagmedlem av NB og være antatt av styret etter egen søknad. Det legges vekt på at søkeren kan ta butikkvakter og har et produktutvalg som er av interesse å formidle til publikum.  Ta kontakt for mer informasjon hvis du er interessert i å bli andelshaver.

Velkommen!